segunda-feira, 29 de março de 2010

Om Namah Shivaya

OM TRYAMBAKAM YAJAMAHE
SUGANDHIM PUSHTI VARDHANAM
URVA RUKAMIVA BANDHANAT
MRITYOR MUKSHIYA MAMRITAT

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Vanglorie-se: